Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste. Spracovávame len nevyhnutné osobné údaje.
Zoznámte sa, prosím s tým aké vaše údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Nižšie nájdete zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a
nakladáme s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).


KTO JE SPRÁVCA?

Sme tím spoločnosti Golfaky.cz - Lenka Machovcová, IČO: 68991517, so sídlom Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk.
Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na dobu neurčitú, kde spracovatelia sú naši spolupracovníci, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú:
www.golfaky.cz


AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky k ochrane svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Radi vám na vaše otázky odpovieme.

info@golfaky.cz


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, predaj tovaru.

meno a priezvisko,
e-mailová adresa
telefónne číslo
poštovú adresu
fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
prípadne ďalšie údaje v závislosti od poskytnutej služby
Osobné údaje adresné a fakturačné nevyhnutne potrebujeme na účel plnenia zmluvy.

E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do rozhrania zákazníckeho účtu internetového obchodu.

Vedenie účtovníctva
Pokiaľ si objednáte niektorú z našich služieb či tovaru alebo iný produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.
Vždy sa však môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom e-maile. Nebudeme sa na vás hnevať. Je to vaše právo.


Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb, a to na dobu neurčitú od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Všetci ťaháme za jeden povraz a o vaše údaje sa staráme ako o svoje vlastné.
Všetky spracovateľské operácie zvládame sami v rámci našich internetových aplikácií a nepotrebujeme k nim zapojiť tretie strany.
Na zabezpečenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojim vyhlásením alebo zmluvou.
Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti: serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Ďalej využívame služby Google Analytics, Heureka, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie reklamy.
Je možné, že na uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

IP, cookies a iné online identifikátory

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a ak prichádzate vďaka niektorému z našich affiliate partnerov.
Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affilaite a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Koho využívame na spracovanie?
Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.
Služby Heureka.cz, prevádzkované spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.
Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.


VAŠE PRÁVA

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@golfaky.cz.
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zadarmo, a to až pre 3 otázky ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 333 Kč za jednu otázku.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo vzniesť námietku
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému
všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník a na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.
V iných prípadoch (napr. registráciu pre odber noviniek) vám ich posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

MLČENLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.


Tieto zásady spracovania sú platné od 10. 5. 2018