Sponzorský program

Registrovaný zákazník nášho internetového obchodu (www.golfaky.cz) môže, okrem zaujímavých cien tovaru, využívať aj celý rad ďalších výhod, ktoré mu prinášame. Jedným z nich je aj "Sponzorský program".


Odporučte náš obchod a získajte zľavu pre seba aj kamarátov!

Pokiaľ kliknete vo Vašom účte na položku "Sponzorský program" objaví sa Vám možnosť ako získať veľmi zaujímavú zľavu - 50,- Kč (2 EUR). A to nielen pre seba, ale aj pre osobu, ktorej náš internetový obchod (www.golfaky.cz) odporučíte.


Podmienky sponzorského programu sú k náhľadu v uvedenej sekcii, Sponzorský program, nachádzajúci sa v sekcii Vášho osbného účtu zákazníka.

Ak odporučíte náš obchod kamarátovi, golfovému kolegovi či kolegyni, prípadne akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá Vás následne pri svojej registrácii uvedie ako svojho "Sponzora" (viď. nižšie) a následne kedykoľvek v budúcnosti prevedie objednávku v minimálnej výške (viď. nižšie), získavate po uhradení tejto objednávky, Vaším doporučeným, Zľavový kupón v nominálnej hodnote 2,00 €.

My Vašej odporúčanej osobe, o tejto skutočnosti, zašleme informáciu emailom a pokiaľ sa stane na základe Vášho odporúčania registrovaným zákazníkom nášho obchodu [s podmienkou vloženia Vašej emailovej schránky v jeho/jej osobnej registrácii, v našom internetovom obchode (www.golfaky.cz), do kolónky "Názov sponzora" - uvedené najnižšie v spomínanom registračnom formulári jeho/jej osobnej registrácie, a s poslednou podmienkou vykonania dvoch objednávok v našom internetovom obchode - v minimálnej výške objednávky 300, - Kč, vrátane], akonáhle váš doporučený splní tieto podmienky je Vám automaticky vygenerovaný zľavový kupón v nominálnej hodnote 50,- Kč  (2 EUR), napr. za 3 odporúčané osoby ktoré splnia podmienky, dostanete tri zľavové kupóny v celkovej výške 150,- Kč, ktoré sú vaše a môžete ich ihneď uplatniť na ďalšie nákupy.

Vami doporučená a už zaregistrovaná osoba môže ihneď pri prvom nákupe využiť zľavový kupón v hodnote 2,- € (ktorý pri aplikácii resp. využitie v sekcii Nákupného košíka, odpočíta výšku zľavy z celkovej ceny nákupu, či už sa jedná o nominálnu výšku kupónu alebo percentuálnu výšku zľavového kupónu).

Tento Zľavový kupón so zľavou 50,- Kč  (2 EUR) získa doporučená osoba obyčajnou registráciou z Vášho odporúčania. Následne čo Vami doporučená osoba dokončí 2. nákup, resp. objednávku v našom internetovom obchode, získate za toto Vaše odporúčanie aj Vy zľavový kupón v rovnakej hodnote, teda zľavu 50,- Kč.

Odporučiť môžete naraz až 5 Vašich priateľov. A to sa oplatí Vám aj im a to aj predovšetkým preto, že všetkými nákupmi zbierajú naši zákazníci "vernostné body", ktoré je možné kedykoľvek premeniť, resp. konvertovať z bodov na zľavu v EUR, do podoby Zľavového kupónu, ktorý je možné ihneď použiť pri akejkoľvek nasledujúcej objednávke.

Minimálna výška objednávky tohto Sponzorského programu

Garantovaný "Sponzorský kupón" dostane každý zákazník, ktorý odporučí akúkoľvek osobu. Táto osoba sa musí podľa podmienok Sponzorského programu registrovať a vykonať objednávku v minimálne vo výške, ktorá činí 300,- Kč (slovom: tristokorunčeských), vrátane. A to iba a len za objednaný tovar vo výške 300 Kč (slovom: tristokorunčeských), nie za služby spojené napr. s dopravou tovaru k Vám či cena darčekového balenia, či za ďalšie služby spojené s objednávkou v tomto internetovom obchode, atp.

Odporučiť môžete zatiaľ iba 5 zákazníkov.

Pre pristúpenie k sponzorskému programu (čiže sa stať sponzorom) je potrebné mať vytvorenú objednávku.


Pr.:

Pokiaľ vykoná objednávku minimálne vo výške 300,-, napr. len jeden z Vašich (v tomto prípade 3 sponzorovaných kamarátov), Vami doporučených kamarátov, odpovie na Vašu pozvánku sponzorského programu, tak náš systém Vám automaticky vygeneruje "Sponzorský kupón" vo výške 50, - (2 EUR) za každého Vášho odporúčaného kamaráta (resp. golfistu), ktorý splní všetky pomienky pre pridelenie zľavového kupónu vo výške 50,- Kč (2 EUR). Tento kupón má nastavenú expiračnú dobu, tj lehota platnosti spomínaného kupónu. Sponzorský kupón má platnosť presne 1 rok od dátumu prvej registrácie doporučeného zákazníka.

Ako sa stať sponzorom?

Každý kto vykoná minimálne jednu objednávku, v minimálnej výške 300Kč vrátane, má povolené odoslať svojich golfových priateľov či kolegov a stáva sa tak automaticky "Sponzorom". Odoslanie Vašich odporúčaní je možné uskutočniť prostredníctvom internetového obchodu www.golfaky.sk, a to v sekcii "Sponzorský program", ktorý sa nachádza v každom otvorenom osobnom užívateľskom účte zákazníka. Táto sekcia, po vyplnení emailových adries, krstných mien, priezviska a následnom stlačení tlačidla "Potvrdiť", odošle emailové pozvánky na Vami vložené emailové adresy, resp. schránky Vašich odporúčaných golfových priateľov či kolegov.

Náhľad odosielaného/-ých emailov/ov je možné zobraziť v sekcii "Sponzorský program".

Ako a kedy sa pripíše odmena sponzorovi?

Aby sa súčasný zákazník mohol stať sponzorom musí najskôr uskutočniť minimálne jednu objednávku, pokiaľ už historicky objednávku vykonal, tak potom iba stačí vykonať odoslanie svojich golfových kolegov prostredníctvom funkcie Sponzorský program. Pokiaľ sa priatelia zaregistrujú a vykonajú objednávku v minimálnej výške 300Kč vrátane, potom je Vám automaticky vygenerovaný zľavový kupón vo výške 50,-Kč (2 EUR) za každého doporučeného, ktorý sa zaregistroval, uviedol Vás ako svojho Sponzora a vykonal objednávku.


Kedy sa pripíše odmena doporučenému či doporučeným golfovým kolegom či priateľom?

Odmena v podobe Zľavového kupónu (vo výške 50,- Kč (2 EUR) - jednorazovo) sa pripíše Odporúčanému ihneď, po prvotnej registrácii v internetovom obchode na adrese www.golfaky.cz, kde v registračnom formulári táto odporúčaná osoba uviedla názov emailovej schránky svojho Sponzora (čo je email osoby, ktorá odporučila nového zákazníka ako prvá zo všetkých). Po splnení týchto jednoduchých pravidiel je Vám automaticky vygenerovaný Zľavový kupón vo výške 50,- Kč (2 EUR), ktorý môžete ihneď využiť pri Vašom nákupe a uplatniť tak zľavu, resp. Zľavový kupón vo výške 50 Kč  (2 EUR).


Platnosť Zľavového kupónu je 1 rok od dátumu prvej registrácie, v prípade nového zákazníka, resp. odporúčaného zákazníka.

Platnosť Zľavového kupónu, vygenerovaného pre Sponzora, je 1 rok od dátumu vytvorenia objednávky uskutočnenej svojou doporučenou osobou. Vy si napr. tento zľavový kupón budete chcieť ponechať pre Vašu neskoršiu objednávku. Pokiaľ sa druhý doporučený kolega golfista registruje a vykoná objednávku neskôr (napr. o 1 mesiac), je následne vygenerovaný ďalší Zľavový kupón v tej istej hodnote, vo výške 50 Kč (2 EUR). Každý Zľavový kupón získaný zo "Sponzorského programu" má svoj vlastný dátum platnosti (dátum expirácie kupónu), čo je presne 1 rok od dátumu vzniku (resp. vygenerovania) príslušného Zľavového kupónu. Zľavové kupóny v objednávke nie je možné kombinovať so žiadnymi inými kupónmi, a ani na ne nemožno aplikovať nakupovaný tovar, ktorý podlieha výpredaji či je samo osobe v zľave.

Ako využiť a aplikovať zľavu?

Pokiaľ budete plánovať využiť či už akýkoľvek zľavový poukaz, stačí ho zadať v nasledujúcej objednávke pri prechode "Nákupným košíkom", do kolónky úplne najnižšie, kde je možné vložiť kód akéhokoľvek Zľavového kupónu vygenerovného týmto internetovým obchodom, na uvedenej internetovej adrese www.golfaky.cz .

Tento kupón obsahuje vždy krátky kód. Ten stačí prepísať či kopírovať (zo sekcie "Zľavové kupóny" vo Vašom osobnom účte) a následne vložiť do Vašej budúcej, resp. ktorejkoľvek objednávky (podľa platnosti Zľavového kupónu), pri prechádzaní "Nákupného košíka" k "Pokladni", v našom internetovom obchode www.golfaky.cz. Naša Pokladňa Vám na základe toho automaticky odpočíta výšku príslušnej zľavy z kupónu, od výšky Vašej objednávky (v Kč alebo v %).

Ako zadať svojho Sponzora?

Váš sponzor je možné zadať len a iba pri prvej registrácii doporučeného zákazníka. Správne zadanie vykoná tak, že vo svojej prvotnej registrácii uvediete aj emailovú schránku svojho sponzora (ktorý Vám zaslal prostredníctvom internetového obchodu www.golfaky.cz pozvánku s odporúčaním formou emailu. Keďže sú všetky registrácie závislé a závislé od emailovej schránky, tak bez emailu či zlého zadanie, nie je bohužiaľ možné ani reálne (a to ani nijako spätne) rozpoznať Vášho sponzora a na základe toho nemožno ani priznať odmenu v podobe Zľavového kupónu.

Po založení osobného účtu je možné opätovne editovať svoje osobné údaje v editácii osobných údajov v príslušnom účte konkrétneho zákazníka (táto stránka s formulárom úzko súvisí so stránkou s formulárom na registráciu nového zákazníka - kde bolo možné zadať Vášho sponzora), ale nie je možné v tejto sekcii editovať svojho sponzora, a to z dôvodu bezpečnosti a z dôvodu prvotného zadania sponzora.

Ako zistiť reakcie svojich odporúčaných osôb?

Zistenie počtu sponzorovaných osôb, ktorí vykonali alebo zatiaľ nevykonali objednávku, nájdete v sekcii Sponzorský program (pod záložkami Čakajúce Sponzorstvo a Sponzorované).

Ako pošťuchnúť svoje odporúčané osoby?

Vo Vašom užívateľskom účte zákazníka, v sekcii Sponzorský program, je dlhodobo možné tzv. „pošťuchnutie doporučených zákazníkov“, ktorí doposiaľ neurobili objednávku. Po stlačení tlačidla "Pošťuchnout priateľov" (u Vašej príslušnej odporúčanej osoby) sa opätovne odošle email s Vaším odporúčaním a pozvánkou do internetového obchodu www.golfaky.cz, s registráciou za účelom nákupu.

Zakázané je vytvárať nové alebo akékoľvek ďalšie osobné účty zákazníka rovnakou osobou, s pomocou iných emailových účtov, za účelom získania Zľavového kupónu či ďalších možných výhod vyplývajúcich z podmienok internetového obchodu na adrese www.golfaky.cz.

Ako zabezpečenie a opatrenia proti týmto možným podvodom a zneužitiam je v našom internetovom obchode naimplementovaná tzv. kontrola IP adries, kontrola možných súvislotí medzi užívateľmi a kontrola adries pre doručovanie tovaru. Tieto kontroly sa vyhodnocujú av prípade jasnej identifikácie podvodu budú príslušní zákazníci vyzvaní na elektronickú konzultáciu na vysvetlenie. Pokiaľ nebude vysvetlenie dostačujúce, alebo nebude zapadať do mozaiky príslušného prípadu či odpoveď nedostaneme vôbec (do 30-tich dní), budú súvisiace užívateľské účty, pre tento internetový obchod, zablokované a vedené v internej sekcii obchodu "Black list" (podľa zákona 101/ 2000 Zb.), až do odvolania.

Zľavové kupóny a vernostné body nie sú nárokovou položkou. Nie je možné vymáhať ich hodnotu v hotových peniazoch ani akúkoľvek inú náhradu za tieto, napríklad pri vypršaní ich platnosti, zrušení alebo zablokovaní účtu alebo pri zmene firemnej politiky prevádzkovateľa vo vzťahu k uvedeným benefitom. Kupón je neprenositeľný, nedarovateľný, ani nijako prepisovateľný na iné či ďalšie osoby (náleží vždy tej osobe, ktorá vlastní osobný účet v našom internetovom obchode - www.golfaky.cz (tieto osobné údaje musia byť 100%-ne korektné a 100%-ne) identické s osobnými údajmi vlastníka osobného užívateľského účtu zákazníka).V opačnom prípade, budeme nútení odobrať všetky Zľavové kupóny zákazníka a postupovať podľa našich všeobecných obchodných podmienok.

Názvy e-mailových scránok Vašich odporúčaných priateľov nebudú nikdy použité na iné účely, než pre náš sponzorský program.

Pevne veríme, že sú všetci naši zákazníci spokojní, a to nielen s cenou loptičiek a možnosťou menšej či väčšej zľavy prostredníctvom Sponzorského programu a Vernostných bodov, ale predovšetkým aj s našou kvalitou ohranosti, na ktorej si naozaj veľmi zakladáme.

Naše ponúkané golfové loptičky distribujeme len a iba v tej najlepšej kvalite (viac informácií nájdete v sekcii kvalita golfových loptičiek).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27. 2.2013

V Nymburku dňa 27. 2.2013

 • 1 800,00 Kč Produkt je dostupný s inými možnosťami

  Hrané golfové loptičky Titleist DT, v balení 100 ks. Golfové loptičky Titleist DT v mixe dvojvrstvových golfových loptičiek DT, PTS a ďalších sérií Titleist. Viac ponúk v kategórii Titleist golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  1 800,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Produkt je dostupný s inými možnosťami
 • 2 000,00 Kč Vypredané

  Hrané golfové loptičky Srixon AD333, v balení 100 ks. Golfové loptičky Srixon AD333 v mixe golfových loptičiek sérií AD333. Viac ponúk v kategórii Srixon golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  2 000,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Vypredané
 • 2 000,00 Kč Vypredané

  Hrané golfové loptičky TaylorMade BURNER, v balení 100 ks. Golfové loptičky TaylorMade BURNER sú trojvrstvové golfové loptičky, s mäkkým povrchom a perfektne usporiadanými dimplami pre dlhé a rovné odpaly s mäkkým pocitom drivu. Viac ponúk v kategórii TaylorMade golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  2 000,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Vypredané
 • 1 900,00 Kč Vypredané

  Hrané golfové loptičky Callaway HX mix v balení 100 kusov. Golfové loptičky Callaway HX v mixe golfových loptičiek sérií Callaway HEX Soft, Callaway HEX Tour Soft, Callaway HX Hot, Callaway HX Hot Bite a Callaway HX Pearl. Viac ponúk v kategórii Callaway golfové loptičky », alebo v sekcii Golfové loptičky »

  1 900,00 Kč
  Kúpiť Viac
  Vypredané