cms

NAŠE KVALITA


  • » Kvalita "A" (Míčky jsou téměř jako nové! Jedná se o VÝBĚR golfových míčků).
  • » Kvalita"B" (Míčky ideální na HRU i trénování pro náročné, lak golfových míčků je stále lesklý).
  • » Kvalita "A/B" (Nejlepší dostupný poměr kvalita/cena! Lak golfových míčků je stále lesklý).
  • » Kvalita "C" (Ideální pro trénování, či na riskování před golfovými překážkami, 5 a více oděrek).
Kvalita ohranosti

Značky

Novinky


Všeobecné obchodní podmínky

 (dále jen VOP)

internetového obchodu

www.GOLFAKY.cz 

verze č.1

Tyto obchodní podmínky byly platné pro nákup v internetovém obchodě www.golfaky.cz do 9. února 2014, do půlnoci, kdy byly nahrazeny novými VOP.

 

Prodávající a provozovatel obchodu (dále jen "Prodávající")

Lenka Machovcová

Fyzická osoba

IČ: 68991517

Tyršova 7/III.

288 02  Nymburk

Nejsem plátce DPH

 

 

VOP

 

Toto jsou závazné nákupní podmínky internetového obchodu www.golfaky.cz (dále jen "prodávající").

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Provozovatelem obchodu je: (viz.: Prodávající uvedený v hlavičce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 


II. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí bez výhrady. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, v průběhu procházení pokladnou obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit, popř. navšívit sekci FAQ či článek  Jak zde nakupovat.

Pokud však chcete využít slevové kupony či věrnostní body z programu využijte další odkazy dole, v levém bloku "INFORMACE".

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


III. Cenové podmínky

  • Cena zboží
  • Seznam zboží zobrazovaný v internetovém obchodě budiž chápán jako nabídka prodávajícího blíže neurčitému počtu adresátů (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu bez daně z přidané hodnoty (bez DPH). V ceně zboží není započítáno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách není možné. Ceny jsou platné v momentě uskutečnění - odeslání objednávky. 
  • Cenové pobídky, akce, slevy trvají do vyprodání zásob nebo odvolání, zpravidla několik měsíců.


IV. Podmínky a možnosti úhrady

Platba poštovní dobírkou. Zákazník může jako formu úhrady zvolit na pokladně systému Prodávající platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Doručení objednávky je distribuováno Českou Poštou, s.p.

Objednávky vyšší jak 1.600,- Kč včetně, jsou zasílány automaticky ZDARMA.

Objednávky do výše 1.599,- Kč včetně, jsou zasílány dle hmotnostních rozsahů České Pošty, s.p. Ceny nalznete zde.

Při dosažení hranice 10.000,- Kč, součtem všech Vašich objednávek, vytvořených v rozmezí 1 roku (součet Vaší první až poslední objednávky, které od sebe, datem vytvoření, nejsou více jak 365 dnů - kromě přestupního roku -> 366 dnů), Vám je automaticky zaslán slevový kupon ve výši 10%. Tento slevový kupon lze uplatnit i u golfových míčků, na které se vztahuje SLEVA.

 

Korespondenční adresa - obchod - marketing - reklamace - informace:

Petr Machovec

Tel: +420 723 210 874

email: info@golfaky.cz

email: golfove.micky@gmail.com

Tyršova 7/III.

288 02  Nymburk

 

 

Veškeré informace i fotografie jednotlivého nabízeného zboží mají pouze informativní charakter. Fotografie mají informativní a doprovodný charakter.

Uváděná hmotnost zboží je pouze informativní a není přesná na setiny gramů, nicméně je udávána s minimální hmotnostní odchylkou.


V. Podmínky dodání

Termín expedice zboží. Prodávajíci vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené.

Standardní termín expedice je do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální termín expedice je do 5-ti pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakékoli z toho pro něj vyplývající sankce, zejména bezplatně. Tato žádost by měla mít písemnou formu a v rámci rychlého doručení dodavateli by měla být zaslána elektronickou poštou na adresu info@golfaky.cz.

Dodržením uvedeného způsobu odstoupení od smlouvy zákazník nejlépe prokáže storno smlouvy.   


Kontrola a 

 sledování expedice zbožíProdávající dává svým zákazníkům 

možnost on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu sledovat v jakém stavu se nachází jejich objednávka. Tyto informace získá zákazník po přihlášení do sytému a kliknutím na odkaz "Historie objednávek", ve svém zákaznickém účtu.

 

Pokud je objednávka obsluhou přijata a probíhá proces ověřování respektive přípravy expedice, je objednávka označena jako "PROBÍHÁ PŘÍPRAVA OBJEDNÁVKY".

Pokud pod číslem dokladu je nápis "Pozn.", znamená to, že u objednávky je obsluhou připojena poznámka pravděpodobného data expedice objednávky.

Pokud již byla objednávka vyřízena a odeslána, je objednávka označena jako "ODESLÁNO".

Kupující je povinen převzít věc při dodání, tím ovšem není dotčeno jeho právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem.

Převzetím zásilky přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. 

Fotografie zboží jsou informativní a ilustrativní. Např. u mixovaných golfových míčků ("Smíšené míčky") Vám zašleme mix ve Vámi vybrané kvalitě.     

Hmotnost jednotlivých golfových míčků je pouze informativní a přibližná. Je určena především pro další možnost, dle které lze golfové míčky sortovat v katalogu eshopu. Hmotnostní odchylka může být až s přesností +/- 0,4g max. (především z důvodu opotřebení míčku). 

Globálně je v našem eshopu nastavena jednotka hmotnosti v gramech (značeno klasicky "g").

Fyzické zboží se může lišit od ilustrovaných golfových míčků, které si např. objednáte. Liší se jen v modelech příslušné značky, které jsou rok od roku novější a výkonější. Kvalitu, značku a model příslušné značky určujete vlastním výběrem a odesláním kompletní objednávky, kterou Vám rádi a velmi rychle zašleme Českou Poštou, s.p.

 

VI. Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím,  výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

VII. Záruční podmínky

Vzhledem k charakteru nabízeného a prodávaného zboží není možné poskytovat na hrané golfové míčky záruku 36 měsíců. Prodávající však dává svým zákazníkům možnost efektivně se po doručení objednávky rozhodnout, a v případně nespokojenosti např. s kvalitou míčků, je zákazník může efektivně, elektronicky do 10-ti dnů, vrátit. Je potřeba, bez zbytečného odkladu, řádně zabalenou objednávku poslat zpět, na adresu skladu obchodu (Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II.).

Lhůta pro vrácení zboží počíná běžet momentem odeslání zboží, a proto trvá 10 dnů.

V případě výměny zboží získává kupující novou možnost vrácení zboží, opět v délce 10-ti dnů.

Možnost vrácení a výměny zboží se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a to i na Vámi již použité a vyzkoušené míčky, resp. objednávku. 

Záruka a možnost vrácení zboží se vztahuje na nekvalitní míčky (roseklé, bouchnuté, hluboké rýhy, atp.), dále na nesprávně namýchanou směs modelů značek, dle požadavků zákazníka odeslaných s objednávkou, či dodatečně emailem na adresu zákaznického servisu golfaky.cz (info@golfaky.cz).

 

Postup obchodu v reklamačním řízení

V případě vytvoření reklamace (v elektronické podobě), resp. "Vrácení zboží" v "uživatelském účtu zákazníka", je odeslán email do obchodu, resp. zákaznickému servisu, za předpokladu, že zákazník při vrácení vytvoří a odešle i text zprávy - což je velké textové pole, nejníže

Pozn.: Toto lze provést, jen tehdy je-li reklamovaná objednávka ve stavu "DORUČENO".

Obchod v tento moment reklamaci přijímá a čeká na její doručení zpět, na adresu skladu obchodu.

Po doručení reklamované objednávky zpět, je vyhodnocena reklamace, dle stavu reklamovaných míčků s popisem reklamace v reklamačním formuláři, který je potřeba ze strany zákazníka vytvoři, podepsat a vložit k reklamované objednávce před odesláním objednávky zpět na adresu skladu obchodu golfaky.cz.

Obchod se Vám k příslušnému reklamačnímu řízení vyjádří, zprvidla rychleji než do 30-ti dnů, od data vytvoření reklamace, resp. elektronického "Vrácení zboží"

Do 30-ti dnů by měla být celá reklamace vyřízena, a to i vč. doby poslání.

Případné poplatky za odesílání objednávky v reklamačním řízení jsou uvedeny v sekci "Reklamační řád", níže.

 

Jak provést vrácení zboží?

Vrácení zboží lze provést až tehdy, je-li objednávka v sekci "Historie objednávek", ve stavu "DORUČENO" a je-li její stáří do 10-ti dnů od stvu "DORUČENO"

V případě, že objednávka je již doručena, tak v té samé sekci "Historie objednávek", zaškrnete v příslušných zaškrtávacích polích (úplně vlevo na každém řádku zboží) ty kusy zboží, které chcete reklamovat.. Následně je zapotřebí zkontrolovat počty kusů (od středu malinko do prava) reklamovaného zboží , dále je zapotřebí vyplnit proč toto zboží reklamujete, jaké jsou případné vady, tento text zkopírujte a vložte je i do textového pole níže a až pak stiskněte tlačítko pod formulářem -> "Vygenerovat reklamační protokol". Následně je odeslán reklamační email i s protokolem zákaznickému servisu, internetového obchodu Golfaky.cz, které je ihned řeší a očekávají Vaše reklamované zboží zpět v obchodu na adrese Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II.

 

Doporučený postup při výměně:

 1. Nepoškozené a nepoužité míčky nám odešlet bez zbytečného odkladu, pokud je to možné, nejlépe ještě v den doručení objednávky. Zboží nám zašlete po předchozí domluvě (mailem nebo telefonicky) jako doporučený balík nejpozději do 14 dnů od zakoupení, na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu a vč. reklamačního protokolu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme Vám novou, původně požadovanou objednávku s ohledem na dostupnost. Náklady spojené s výměnou (poštovné) 135,- Kč vč. DPH, nese dle případu internetový obchod. Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz (zde zodpovědnost nese dopravce), a vy jej v případě poškození nesmíte /resp.by jste neměli/ převzít. Ale v přípdadě České Pošty je mnohdy balíček Poštou obalen do folie a vždy je obsah shodný s fakturou. 

2. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí ve většině případech obchod.

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění (zásilky)

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, nebo podléhá pravidlům slibované kvality či normy, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, doporučeně, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o doložení dokladů prokazujících uzavření kupní smlouvy v našem internetovém obchodě a o sdělení čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit.  Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena formou  poštovní poukázky, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě  případů,  kdy  je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,  které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů.

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (příp. i s příslušenstvím), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

 

IX. Storno podmínky

- Odstoupení od kupní smlouvy

- Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že Prodávající nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce V. Podmínky dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany prodávajícího zatížen žádným stornovacím poplatkem.

- Bezdůvodné  storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována  taková zásilka, kterou dopravce nebo Česká pošta vrátí prodávajícímu s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

- V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. 

 

X. Reklamační řád

Reklamační řád - vychází z občanského zákoníku a a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem a prodávající je oprávněn přiměřeně na takového kupujícího aplikovat tento reklamační řád. 

 

Výměna zboží: 

Viz. výše - "Doporučený postup při výměně" a "Jak provést vrácení zboží?".

 

Zboží, které by bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze vyměnit, nebo žádat vrácení peněz (zde zodpovědnost nese dopravce). 

Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.  Přečtěte si, prosíme, podrobné záruční podmínky v čl. VI. a VII. VOP.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP, resp. uzavřené smlouvy. S jeho obsahem se může kupující seznámit před vlastním odesláním objednávky a je na něj dostatečným způsobem upozorněn.

Převzetím zboží kupujícím, který není spotřebitelem je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod Golfaky.cz.

Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu či daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod Golfaky.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval, zda-li zásilka není zvnějšku poškozena či zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní.

Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabate tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Reklamaci můžete uplatnit pouze na adrese skladu obchodu.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací: Petr Machovec, Tel: 723 210 874, info@golfaky.cz, Tyršova 7/III., 288 02 Nymburk II.

K reklamaci nebude přijato zejména použité a znovu opotřebené zboží, dále i mechanicky poškozené zboží (např.: úmyslně:- roztržené, - prořízlé, - propálené, atd.)

 

Reklamace, jak postupovat?

Více viz. výše - "Jak provést vrácení zboží?" a "Doporučený postup při výměně".

 

Pokud se tedy např. stane, že Vám zboží nedošlo úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaši reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.· Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Zabalte vadné zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku - viz. reklamační protokol.

Zároveň v souladu s těmito VOP zvolte, jaké řešení vaší reklamace požadujete. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte nejlépe do kartonové krabice. Karton zabalíte balícím papírem a provázkem do kříže převážete. V některých místech ČR vám totiž pošta balíček bez převázaní nevezme a shánět pak na poště motouz bývá zpravidla problém. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Zásilku doporučujeme pojistit.

Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu skladu obchodu golfaky.cz.

V případě dodání poškozené zásilky ji doporučujeme nepřebírat, pokud se přesto tak rozhodnete, požádejte poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. V případě následného zjištění poškozeného zboží přepravou nás bezodkladně kontaktujte za účelem, co nejrychlejšího řešení vzniklé situace. Pamatujte, že v těchto případech Vaše co nejrychlejší reakce podstatně zvyšuje úspěšnost reklamace zboží, které bylo poškozeno přepravou. Blíže o procesu převzetí zboží, je uvedeno výše v reklamačním řádu.

Prodávající rozhodne o vaší reklamaci ihned, ve složitějších případech do 5-ti dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů. Žádost musí mít písemnou formu a bude doručena na adresu: (viz.: Prodávající uvedený v hlavičce).

Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.

Minimální cena nákupu je 300,- Kč vč. DPH, jen a pouze za zboží, bez případného poštovného, balného a dobírky.

Pokud je objednávka menší než 300,- Kč, systém pokladny Vás nepustí k dokončení objednávky s notnou dávkou informace o "minimální výši nákupu" na našem intrenetovém obchodě - www.golfaky.cz. 

 

Nepřevzetí zásilky

Objednáním zboží kupujícím vzniká mezi kupujícím a prodejcem platná a závazná KUPNÍ SMLOUVA, zákazník je povinnen dobírku převzít. V momentě odeslání je kupující informován emailem o odeslání zásilky a je mu současně sděleno číslo balíku. V případě, že Česká pošta nedodá objednávku do 4 dnů od objednání, má kupující povinnost si sám ověřit, zda byl proveden pokus o doručení, a zda zásilku je možno opětovně doručit, či si ji osobně vyzvednout (prostředníctví zaslaného čísla zásilky na internetu nebo zavoláním na svoji poštu).

V případě, že již odeslaná objednávka, která by měla být hrazena dobírkou, nebude zákazníkem u přepravce vyzvednuta, prodejce má právo na náhradu vzniklé škody kupujícím. Náhradou se rozumí peněžní částka, která reprezentuje škody vzniklé na poštovném, balném, telefonických hovorech a dalších nákladech spojených s odesláním zásilky. Tato částka je limitována hranicí 200,- Kč za odeslání zásilky. Pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou na znovuodeslání balíčku, bude prodávajícím tato smluvní pokuta požadována. Pokud se však obě strany dohodnou na znovuodeslání balíčku, nebude tato náhrada škody požadována a balíček bude znovu odeslán s přirážkou na poštovném.

Pokud balíček nebude ani podruhé vyzvednut, prodejce má opět právo na náhradu vzniklé škody a bude již nekompromisně požadovat její uhrazení do maximální výše 400,- Kč.

Pokud dojde k situaci, kdy prodejce bude požadovat náhradu škody, bude kupujícímu, který porušil kupní smlouvu odeslána na e-mail informace s platebními detaily, jak škodu uhradit. Stejně tak mu bude Českou poštou zaslána poštovní poukázka typu C s předvyplněná na úhradu této škody. Nedojde-li k úhradě škody do 21-ti dní od zaslání těchto dvou výzev, bude k této škodě připočítána smluvní pokuta 500,- Kč, a celá pohledávka bude postoupena firmě k vymáhání pohledávek.

V případě, že kupující nevyzvedne u přepravce objednávku, která byla hrazena předem, prodejce má právo na uhrazení dalšího poštovného kupujícím před znovuodesláním. Zákazník může uhradit částku 135,- Kč vč. DPH a balíček mu bude znovu odeslán, nebo si jej vyzvednout po telefonické domluvě osobně.

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Objednávka vytvořená zákazníkem na internetové adrese www.golfaky.cz je pro zákazníka i pro prodávajícího závazná.

Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka "potvrdit objednávku", v systému pokladny Golfaky.cz. O tomto úkonu je proveden dokladovatelný záznam v databázi našeho obchodu. Zákazník je o úspěšném uzavření objednávky informován elektronickou poštou na registrovaný email. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníka. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky.

 

Prodávající vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 27. 2.2013

V Nymburce dne 27. 2.2013

 

 

 


Na úvod Na úvod